Κηροστάτες

Για το γάμο σας

candles for wedding κηροστάτες

CBG265898lv

110cm

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CFG6545898lv

4x34x110εκ

Candlestick CFG6545898 lv Κηροστάτης γάμου34x34x110 cm

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CBW255898lv

110cm

Candlestick CBW255898 lv Κηροστάτης γάμου 110 εκ.

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CFW6555898lv

34x34x110cm

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 2-5 days1

CKW345898lv

110cm

Candlestick CKW345898 lv Κηροστάτης γάμου 110 εκ

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CAW545898lv

110cm

Candlestick CAW545898 lv Κηροστάτης γάμου 110 εκ.

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CB2125980lv

110cm

Candlestick CB2125980 lv Κηροστάτης γάμου 110 εκ

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

CFS6535898lv

34x34x110cm

Candlestick CFS6535898 lv Κηροστάτης γάμου 34x34x110 cm

146,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

FR1604990lv

60x60x112cm

Candlestick FR1604990 lv Κηροστάτης γάμου 60x60x112 cm

123,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

FG1404990lv

60x60x112cm

Candlestick FG1404990 lv Κηροστάτης γάμου 60x60x112 cm

123,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

FX1204890lv

150cm

Candlestick FX1204890 lv Κηροστάτης γάμου 150εκ

123,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

FK1304990lv

147cm

Candlestick FK1304990 lv Κηροστάτης γάμου 147εκ

123,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

FA1104890lv

150cm

Candlestick FA1104890 lv Κηροστάτης γάμου 150 εκ

123,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1

3205860lv

147cm

Candlestick 3205860 lv Κηροστάτης γάμου 147 εκ

145,00 €

 • 11 kg
 • Available
 • Ships within 6-10 days1