www.newamazingideas.com
www.newamazingideas.com

Έντυπα Α6 Flyer:

www.newamazingideas.com
www.newamazingideas.com

Έντυπα Α5 Flyer:

Έντυπα Α4 Flyer:

Εξαίρεση στο κόστος δημιουργίας μακέτας ο σχεδιασμός τιμοκαταλόγου - menu, όπου η τιμή υπολογίζεται από 30 έως 70 ευρώ για όλες τις διαστάσεις.

 


Επαυξημένη Εικονική Πραγματικότα!

Virtual & Mixed Reality Solutions

VR  ή AR προσομοίωση ενός πραγματικού η φανταστικού περιβάλλοντος από το κινητό ή τον υπολογιστή σας στο έντυπο σας.


Για παραγγελίες εκτός καλαθιού, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Εάν έχετε ήδη μακέτα – σχέδιο του εντύπου σας σε αρχείο pdf προωθήστε το στο orders@newamazingideas.com με τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Εάν το αρχείο είναι μεγαλύτερο από 8mb στείλτε το μέσω www.wetransfer.com

For out-of-cart orders, fill out the form below.
If you already have a template - design your card in a pdf file 
forward it to orders@newamazingideas.com with your contact information.
Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.